Jdi na obsah Jdi na menu
 


29.9. dojmy z Brna: otec svatý = velekněz znejmilejší :-). Taky jsem okolo shostiemi viděl zamyšleného oltářního sluhu v závěsu s osobou sličnou vobcházet. Zdalipak je ona slečna vministrantském zJihlavy ? Možná tam otce si váží zhluboka tolik, že poslali ochranku skrývající vdeštníku zbraň, a tím oblafli snajpry všechny zdařile:-).

2.10. Susanin poznatek: Čím ostřejší silou vesly zabírám, tím osobní stabilita větší zajištěna. Dnes jsem už obveslovala skifem vzdálený zbetonu most  a dostala pochvalu od samotného veslařského zkušeného trenéra. Taky jsem se Ondřeji Synkovi vyhla zkušeně. Prý až se za půl roku vrátím od Skotů, veslařské závody mohu nejen obhlížet, sama veslovat zkusit (po jistém tréninku:-)) též mohu.. Tímto příspěvkem se obveselit snažím velitele znejmilejších :-).

5.10. Děkujeme za pozvání, odvelení služební však zkomplikovalo návštěvu. Brzo odjede Susan velit záchodům :-), a proto nestihnou již oba spolupracovníci velitele z časových důvodů navštívit. Oba sme velmi zesmutnělí.

Přidány fotky Babylon 5 - Procházka.

očekáváme svatbu vdomě Zuzančině, opustí sestra vojína-začátečníka.

8.10. Obhlížím si vaše zprávy. Odjíždí snad vojanda z ČR obohatit Skotsko? Vyjeveně zírám, oči svoje vobě zaostřuji. Na 6 měsíců? To asi nebude turistika... Odjíždíš stáž veslařskou zahájit?
Obdivuji Susanino veslovací zaujetí. Ordinuji skifařce vytrvalost zarputilou v tréninku.

9.10. Okusila Susan veslařský záhul. Trenér oblíbený si vodešel zařizovat. Osobu schytala velmi zkušenou a odhalila snadno veslařskou záměnu jména otce S.. Vodteď známe jeho přezdívku! (A nemusela se na ni ani ptát:-). Pokud chce o svýchrodičích velitel získat více informací, není problém :-). Od srdce vyřizuji zdravici "odejitému svěřenci veslařskému znamenitému" - pr ý kdysi trénoval i malého F.. Iniciály L.O., S-ku, vpaměti zapátrejte!!! 

Jinak odjíždím sama zítra vdál. ...

15.10. Luboš Ondrák? Ten mě ale netrénoval. Oddána sestra vojína začátečníka? Odesílám svou vysočinskou zdravici Katce. 
Odjela Susan vdál? Zase osaměla silná veslařka zamává nám! Odešle Susan velitelům základní údaje o svém vzdáleném zabydlování?
Opět shlédnout velitelky (bezpečnosti) záznamy
zatoužil jsem. Mike, co nového?

16. 10. odplazí se velitel (bezp) zpráce opravdu silně vyčerpán zase. Oltářník střeš. volby zpunktoval. A co vy dva? Oblažil sníh vás zdali? Tady jste oba strašné vakuum zanechali

17.10. Obrovsky se velitelce zasteskává... Proto ordináři s velitelem (bezpečnosti) zasílá pár fotek (ve fotogalerii). 

19.10. Obhlédnutí snapshotů vděčně zaujalo! Opravdu Susan všem zdrhla! Opustění sme všichni znenadání. Odešle Susan velitelům zdůvodnění odjezdu skotského velmi záhadného? Co je cílem mise? Bydlíš v rodině nebo v klášteře?

22.10. Cílem mise je od skotů vokoukat zvuky dorozumívací :-). Obavami se vůbec znepokojovat nemusíte, místní rodina mne přijala do ochrany, starajíse, vše zařizují... Jediné, co mi tu nejvíc chybí, jsou přátelé oddálení strašnou vzdáleností značnou (pro méně chápavé... ti přátelé jste jako vy...)  :-)

Doplnila jsem pár fotek. S.

3.11. očekáváme skvostný voňavý zahnědlý dar, neb jsme oltářníkův svátek vobě zanedbaly...

10.11. Navrhuji básničkou osvěžit smysly vomšelé zase :-). Máte nějaký nápad ohledně stylu veršování zda-li?

12.11. jasně! hexametry oslavné sepišme vlatině zvučné :-) téma: ó slavní věkové zašlí... oba slovutné velitele zdravím.

18.11. Obhlížím stránkové vpisky znovu. Opomněl sem vkládáním zapisovat. Omlouvám se všem zarmouceně. Odesílám "salut" vzdálené zanechané posádce....

20.11. Odesílá Susan vyprávění zúčastěným: O malých chlapcích ...

obsluhovala sem vojáky zelené, očekávali svoji večeři za stolem. Jedna objednávka slula: vařený  zajíc (=hare). Optala se všech Zuzanka: Who is having the hare? A oni svorně vesele začali rozebírat, kdo z nich má či nemá vlasy (=hair) - obojí stejně vysloveno zní.. Očekávala Susan velmi (značně) dlouho odpověď souhlasnou vlastníka zajíce...

23.11. Opět silně vyprávění zaujalo. Oprášíš si výslovnost znovu, objednávka středeční veseleji zazní. Odpálíš slovem vojáky zakyslé...
Ó, slavné volby zázračné! Oduševnělá střešovických vzešla zastupitelka! 

- hm, jako je oduševnělá slavně všechna zvěř... ou, seŠnökem vradě zasedat, odporné se velmi zdá. Oušklebky svoje vynechte zdáli! O skotském vyprávění zajíci obveselilo, Susan, vopravdu značně. Nejsou oni snad vojáci zRAF?

26.11. Odjedou statní vojáci zítra. Byli tu 14 dní. Ohromně si velitelka zvykla, že ji obveselovali srandou všelijakou zvláště o sezeních večerních za omšelými stoly vbaru za hraní pokeru. Osiří Susan vraj zase... Otovíc se velitelebezpečnosti znávštěvy těší. :-)

8.12. oslavme svátek velitelky znebes :-) adventní období snad veselé zažíváte, ó slovutní vzdálení známí... ostraha střídá vomrzliny, zpěv, oltářníky, spratky (ve škole) vražedně zrychleně

9.12. Horolezeckou obhlédnout stěnu v začátku týdne odvážně sem vyrazil začátečnicky. Odešly síly velmi záhy v rukou. Odpadl sem v záchytné lano několikrát. Ohodnocuji stěnu: vopravdový zážitek!

17.12. Odkud spadne velitel zítra? Nechť mu obveseluje srdce výborná zábava, než ho někdy opět Susan v závodech porazí...:-)

27.12. obveseleny S. verši zánovními odhodlaně skládáme vánoční zpěvy, ovšem slečinka vlezlá znemožňuje opravdu skvělé veršování zmáknout :-).

5.1. domů odjet sníh veliteli znemožnil, opuštění Susan vodloženo :-). Zároveň omluvil se vpráci zoufale. Obětavě se všichni zcela oMikea starali, vařili, zdravili... až oblily slzy výše zmíněného. Odvezl si velkolepé zážitky...  Ó Skotsko, vánicí zabílené! Teď už ovšem se vPraze zase nacházím, odtud Susan vřele zdravím (oltářníka samozřejmě vřele zdravím taky).

6.1. Ó, skvěle v zámoří opravdu si voba zadováděli! Odsud sedíce vám závidím. Očekávám svižně vobrázků zveřejnění... 

8.1. OdjíždějícíMike svinčík všude zanechal... Odevšad senamne valí zastrčené lístečky :-). Už jsem ale odhalila všechny skoro - z 24 už mám 22!!! Jinak ostatně semse vrátila z dovolené v pořádku, bylo to hezké...

12.1. očekávám snímků vložení, Zuzanko :-) nebo fotky odemne se vodhalující zjeví (obzvlášť sumytými vlasy znavená poručíčka)...

Pobavena a ohromena Susan větami zveřejněnými. Podle Centra osoba strahovská (vojenská?) zasedne v arcibiskupském paláci.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2010/01/05/profily-hlavnich-kandidatu-na-noveho-arcibiskupa/

Očekávám svižné vyjádření z vašich kruhů :-). (Jo a na fotkách pomalu ale jistě pracuju :-)).

13.1. Informace odtajňovat, sdělovat vlastně zakázáno máme. Očekáváme strahovské volby zhurta... 

15.1. osobu svatou (schopnou) vpaláci zajisté chci :-). Obrázky, Susan, vymaž zvesela, pokud osobně skvostnější vložíš za ně. Ouvej, smutně velitel (bezp.) známkuje...

16.1. Opravdu skvostné vlastní záběry. Odfocená Susan vcizině zazářila. Opravila stráží velitelka zlehka písemky?

17.1. Doplnila sem galerii o snímky vlastnoručně zhotovené. Oceňuji silně velitelebezpečnosti zručnost - jeho obrázky sou vrajpěkně zhotovené.  Škoda jen, že se nepovedlo odfotit společné vpostel zalehnutí. Mike totiž odmítl své vlastnílože znovu obydlit - skočil v Zuzančino.

18.1. Okouzlen sem vopravdu záběry novými...

ohledně spaní vloži Zuzančině: ochránil strážnýanděl velitele před Zuzankou :-)

22.1. Odhodlaná Susan vychovává zlobivou holčičku - plácnutí odemne schytala v zadek. Čekám, kdy mne za to přijde ostrý strážník vevězení zavřít.... 

Obdržel Strahovák včera zásilku. Oči sivé vkrabičku zýraly. Odesílám slečnám vděčnou zdravici. Ohromen sem vodní zásobárnou. Ó, šibalky vobě zabodovaly!!!! 

24.1. Ocenit ste výkaly zapomněl. Ovábily smysly velitelovy zápachem? :-) (to se mi nezdá, odpad silně vyschlý zavání minimálně...) Mikea očarovalo slovo vyjmenované zýrat, obohacuji sradostí vmžiku zásobárnu jazykovou :-). Jinak odjeli svěřenci vhory zalyžovat (+oddychnout) si, vodpočívám zrovnatak

27.1. opět svorně vesele zaveršujme

Mikeova slova: kominík, roští :-)

Susanina slova: tasemnice, větrák

Commanderova slova: blbec, postel

 28.1. Oblastní supermarkety vydaly zákaz nakupovat v pyžamu, ostraha s viníky zatočí
Opyžamovaná Susan vyhlášení způsobila? Obtěžovalas snad vpyžamu zákazníky??? 

2.2. Oprašte své verbální znalosti - odhalit slova vlatině zaznamenaná odhodlaná Susan vzdává. Zazáříte? - Exempli gratia. Odhaduji svižně velmi zkušeně: Milostí příkladu.  -Ostudná Susan, velociter zapomínající... opět slož vrátivšise zápočet latinský!

5.2. Oslnil S. vědomostmi získanými. Obávám se,že vrátit zápočty bych měla všechny...

10.2. Ostává S. v závěsu - básničku očekáváme s velkým zájmem :-). 

15.2. odtajněny stavy vysočinské zvěře - obrovsky se vraj zmohla...

16.2.  Charitativních akcí oblastních se velitelka zúčastní. Odplave srdnatě vzdálenost značnou a odkrojí snad větší zaběhnutím.

17.2. Odlišná slova vkostele zazněla. Při označení popelem mi otec stručnou větou zahlaholil: "Nice to see you." :-) 

Opět S. vlastoručně zabásnil....  

18.2. Vždy, když překonávám odstín S-ův, vnitřně zuřím - ovládat se však zkouším :-), neboť období svatopostní včera začlo. Jináč oceňuji svěží veršování znamenité. Očekávání Susanina vrácení zciziny obveseluje srdce velitele zhluboka

27.2. Oslovuji statečné vysvětlitele zručné - opřeklad sloganu vzdušnýchsil zaprosím:  "Possunt quia posse videntur". Odhaduji: (oni) mohou, protože (ty věci) jsou viděny jako možné. Nebo: (Oni) mohou, protože jsou viděni (= považováni) jako (schopní) to udělat 

Ohodnocuji svého vykladače znejhodnějších :-)

28.2. Odlehčím svému vzteku zde: Ožrali supové (svině:)) velitelce zásoby. Okousali svými vostrými zuby obaly staniolové, vrak zůstal. Oprskle slinami (výkaly:-)) znehodnotili obživu skladovanou v zahrádce ...   

4.3. obávám se, velitelka zhubne... oplakávám sežrané vopatrovávané zásoby. Ochotně svěcenci výklad zanechán hesla leteckého :-) Oj, sokolíci, vzpomeňte zájezdu - oslavme společně výročí zítřejší!

9.3. Ó, svatá vzdálená zemi... osvěžila Susan vzpomínky zapadlé.

Podle osobní stabilní váhy zdejší obtloustle Susan vypadá značně. Okolo sedmdesáti váha zakolísala...  Je to vůbec možné? :-):-):-) Asi osobu svou vyfotím, zeptám se...

 

12.3. Odmlčel se velitel zdlouha . Odpusť si váhy zakolísání, obtained S. weight zlehka také (102 kg)... Ó, strašáku váhy, zalez!!!!

Obratně slova velitel zvolil - od smíchu všichni zelenáme :-). PD ale ohodnotil S. vypadat zhublým... takže rozhodně obludně S. váha zkresluje...

16.3. oslavit Susan vánoce zpožděně odlétla směrem východním zrána.  Hurá!

22.3. obávaly se velitelky zlehka očekávaného strniště vůdcova, zručně ovšem S. vousy zastřihl, tak to docela šlo :-). Ó, silného (Sinclaira) viděti zase! Duchovní užitek obě slavíme vděčně z kázání Mariánových.

29.3. Odjela Susan vdál zas? Opuštěni, smutni všichni zabečíme!

30.3. Ó, svátky velikonoční zadveřmi!!! Od spoluBabyloňanů vzdálena, zaplakala osamělá Susan. Velmi zachyběli ostatní. Sem však zatoužila obětovat samotu velikonočním záměrům. Jinak ale o samotě vymýšlím ztřeštěné věci, protože mne nikdo nehlídá. :-) 

6.4. otcova snaha (voba zazíráte): R. oluxovala sama vkostele zašedlé plochy pod okny, žebřík ohromnou spřehledem vydržel zátěž :-), bohužel odpustit si veřejné zavelebení R. nedokázala...

19.4. minulý týden jsem opravdovou Soňu Valenovou zřela a tudíž na oblíbeného seriálového válečníka zavzpomínala :-), na osobu skotskou vzdálenou zpomínám samozřejmě taky...

21.4. odešla sem v zástupu dětí do divadla. Ono se však záludně nekonalo! Obcházeli sme vhoufu zpruzeni Prahu.

22.4. Obdiv statečné vyučující zasílám. Já bych opustila svěřence vútěku záchranném...

Minulý týden odplavala Susan vzdálenost značnou - 60 bazénů pro charitu. 9.května otestuju síly v zápaseObléknu součástky vochraňující zápasníky :-).

24.4. Omlouvám se. Vpisovat zapomněl jsem.  Odnynějška se vůkol zaprášilo - opravuje se Velitele zázemí: celé přízemí. Opravdu svinčík velký zednický!
Občas silně vzpomínám zasněně
na obě slečny vzdálené. Zapomenout nemohu - obě slečny vpaměť zapsány trvale jsou...
Obdivuji skvělou veledobrodružnou zábavu, kterou obě směle vykonáváte zdařile...

30.4. obdrževši skvostné vovoce zjihla jsem... jablky obdarovala spolčovníky včera znenadání R. (plody ony sehnala Veselá zásobovatelka). R. na první osamělou svou večeři zavzpomínala, odjetého spolubratra vlásce zmínila, neb od Sinclaira vepřové zanechané baštila :-).  Dnes má od slibů výročí, zapaří možná...

6.5. Otcovy spolubratry vmodlitbu zahrnujeme

Dnes obdržela Susan věci zakoupené - ochranné součástky vyzkoušela zvečera. Odešla sem vítězně z ostrého souboje (však zkušebního - 6:4). Odhalí se vopravdové zkušenosti v neděli. Držte mi palce, nechci být poslední :-). Přijímám sázky - odhadnout stav výsledku zkuste (soutěží se do šesti bodů).

7.5. Odrovnej soupeřku velkými zásahy. Ochraňuj si vlastní zřítelnice. Obloukem se vyhni zrádnému knockoutu. Odhaduji 6:5 pro Susan.
8.5. Obhlédl S. "Vlnu" zfilmovanou. Onehdy ste voba z vás o tom povídali.

9.5. Oblíbil si velitel zkouknutý film? Nám oběma se velmi zalíbil.

Oblastní soutěž velitelka zažila. Obdržela Susan vydřenou zbronzu medaili. Obhajovala sekci v začátečnících.  Dostala pozvání oficiální Sicíli vidět z podzima - na světový šampionát ha ha ha :-). Nevím, jestli by mne nechali bojovat za Skotsko a musela bych si to všechno zaplatit...

11.5. každý, kdo viděl kdysi opilou Susan vbaru zápasit, odhadl sportovní výsledky zlehka:-). Od Susan vopatrně zdržuji se dál, chcem si ještě požít... Jinak opět svalnatí veslaři závodí na řece. Olistěné stromoví však zrakům okolojedoucích skrývá většinu záběrů. Oba spanilé vodáky známé postrádám.

13.5. Osmutněla Susan vpráci zanořená. Oba sličné velitele zřít by obveselilo Susan veselím značným. Co takhle nějakou společnou akcičku v termínu 4.-10.6. ? 

10.6. oblažila Susan večery zlenivělého Mikea, dokonce on sportoval vynuceně zlehka :-).

18.6. opět se vleče závěr roku, ostošest sportujeme v závodech Prahy 4. Ó, slunečné volno, zdali se tě dočkám?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář